Program(Project) Engineer

Date: Mar 28, 2023

Location: Rybnik, PL

Company: Tenneco

Dla naszego działu R&D w Rybniku poszukujemy osób na stanowisko Program(Project) Engineer

 

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie technicznym rozwojem produktu/programu (Technical Project Management), kontakt z dostawcami (uzgadnianie specyfikacji technicznych), opracowywanie i planowanie programów walidacyjnych
 • Odpowiedzialność za całokształt prac projektowych, zlecanie i nadzór nad budową prototypów na potrzeby walidacyjne oraz zwalidowanie i potwierdzenie spełnienia wymagań rozwijanego produktu
 • Odpowiedzialność za solidność i trwałość produktu, możliwość aplikacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewnienie wykonalności w seryjnej produkcji  z zachowaniem harmonogramu programu/projektu
 • Nadzorowanie poprawności dokumentacji technicznej (2D) zgodnie z zasadami GD&T, w celu udokumentowania specyficznych wymagań produktu, we współpracy z członkami zespołu z działów produkcji oraz MET
 • Przełożenie technicznych wymagań klienta na właściwe cechy produktu celem maksymalizacji wydajności i trwałości produktu
 • Funkcjonalne koordynowanie/integracja działań zespołu projektowego, obszarów międzydziałowych oraz zewnętrznych partnerów (dostawcy, klient) w obszarze technicznym związanym z rozwojem produktu/programu
 • Zlecanie obliczeń i opracowań modeli CAD z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania w celu optymalizacji konstrukcji  
 • Prowadzenie nadzoru nad walidacją produktu, gromadzenie wyników, analizowanie i publikowanie raportów z rekomendacjami i wnioskami końcowymi
 • Zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom innych działów współpracujących (produkcja, dział jakości, dział wdrożeń, dział komercyjny, itp.)
 • Nadzorowanie/opracowywanie i prezentowanie raportów technicznych na forum wewnętrznym i zewnętrznym (dostawca, klient)
 • Zastosowanie metod i narzędzi inżynierskich (DFMEA, 8D) w celu ulepszenia projektu produktu/procesu i/lub zminimalizowania ryzyka.
 • Zarządzanie zmianami inżynierskimi w produktach we współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

 

Wymagania:

 • Minimum tytuł inżyniera studiów technicznych (preferowane kierunki mechaniczno-technologiczne). Wyższe kwalifikacje będą atutem,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – preferowane doświadczenie w zakresie silników spalinowych / układów wydechowych,
 • Znajomość zasad GD&T wg ISO (ASME będzie atutem) oraz umiejętność interpretacji zapisów rysunku technicznego
 • Znajomość i doświadczenie w  zastosowaniu metodologii DFMEA w rozwoju produktu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności planowania, organizowania pracy zespołu projektowego, ustalania priorytetów i podejmowania decyzji,
 • Umiejętność zarządzania kilkoma projektami rozwojowymi,
 • Wiedza w zakresie procesów produkcyjnych i procesów wytwarzania 
 • Zdolność efektywnego komunikowania się pomiędzy działami wewnątrz organizacji oraz z klientem w mowie i piśmie,

 

Co oferujemy :

 • Pracę hybrydową 50/50
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Międzynarodowa współpracę z innymi zespołami
 • Bogaty pakiet świadczeń 
 • Szkolenia

#LI-DNI