Stanowisko firmy Tenneco w sprawie integracji, różnorodności i równości (ID&E)

 

W firmie Tenneco wierzymy, że zaangażowanie w kwestie integracji, różnorodności i równości jest imperatywem biznesowym, a nie tylko słuszną strategią, ponieważ jeśli zasada ta jest dobrze realizowana, mamy możliwość:

  • Stać się pracodawcą z wyboru, który potrafi przyciągać, rozwijać i zatrzymywać najlepsze talenty.
  • Wprowadzać innowacje i osiągać znaczące wyniki dzięki zróżnicowanym zespołom o wysokiej wydajności, które zapewniają bezkonkurencyjne korzyści klientom.
  • Rozwijać liderów, którzy są mistrzami kultury integracji i zaangażowania.
  • Pomagać we wzmacnianiu społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

 

 

Jak definiujemy ID&E?

Oto kilka przykładów tego, jak firma Tenneco wprowadza ID&E do swojej kultury organizacyjnej.

Grupy zasobów biznesowych (BRG)

Są to grupy powiązane, których celem jest zapewnienie reprezentacji grupom niedostatecznie reprezentowanym w miejscu pracy.  Mają one na celu zwiększenie zaangażowania, promowanie rozwoju członków zespołu, zapewnienie widoczności i możliwości oraz dostarczenie zróżnicowanej perspektywy dla firmy.  Grupy zasobów biznesowych są prowadzone przez członków zespołu dla członków zespołu.  Są to programy oddolne, prowadzone przez wolontariuszy i aktywnie wspierane przez kierownictwo.  Grupy zasobów biznesowych są finansowane, sankcjonowane, w widoczny sposób wykorzystywane i wspierane na poziomie przedsiębiorstwa.  Czasami są one określane jako grupy lub sieci partnerskie, grupy zasobów pracowniczych lub grupy zasobów biznesowych.  W firmie Tenneco używamy nazwy Grupa zasobów biznesowych, ponieważ nasze grupy są zaprojektowane jako źródło zasobów dla zespołu i dla firmy.

Kobiety

Grupa zasobów biznesowych dla kobiet to sieć przeznaczona dla kobiet i ich męskich sojuszników, która koncentruje się na zaangażowaniu i rozwoju zawodowym naszych obecnych i przyszłych liderek. Oprócz możliwości rozwoju, mentoringu i nawiązywania kontaktów dla członków, ta grupa zajmuje się również wyzwaniami stojącymi przed kobietami w miejscu pracy i organizuje działania na rzecz społeczności. Grupa zasobów biznesowych angażuje się w działalność biznesową w takich kwestiach, jak przyciąganie i angażowanie członków zespołu, przywództwo i rozwój polityki.​​​​

 

 

Dziedzictwo afrykańskie

Grupa zasobów biznesowych dziedzictwa afrykańskiego promuje świadomość oraz tworzy bezpieczne i konstruktywne środowisko dla wszystkich członków zespołu o afrykańskim dziedzictwie i ich sojuszników. Uczestnicy rozwijają umiejętności zawodowe i związki ze społecznością poprzez możliwości edukacyjne, nawiązywanie kontaktów i wydarzenia kulturalne. Grupa zasobów biznesowych angażuje się w sprawy biznesowe dotyczące takich kwestii, jak przyciąganie i angażowanie członków zespołu, kwestie społeczne oraz różnice demograficzne i kulturowe.​​​​​​​

Młody Specjalista

Grupa zasobów biznesowych dla młodych specjalistów / nowych pracowników zapewnia członkom zespołu na wczesnym etapie kariery, niezależnie od faktycznego stażu pracy, możliwość budowania silnych sieci kontaktów z rówieśnikami z całego świata, zdobywania umiejętności zawodowych niezbędnych do osiągnięcia celów zawodowych i biznesowych poprzez różnorodne działania związane z rozwojem zawodowym, działalnością społeczną i wspólnotową. Grupa zasobów biznesowych angażuje się w działalność biznesową wokół takich zagadnień, jak technologia, innowacje i budowanie zespołu.​​​​​​​

Rada IDEA

Ponieważ integracja i różnorodność są podstawą wszystkich wskaźników sukcesu firmy, powstała rada IDEA firmy Tenneco, której zadaniem jest pomoc w rozwijaniu i wspieraniu wysiłków firmy na rzecz wcielenia wartości różnorodności w tkankę naszej kultury, dając członkom zespołu możliwość wykorzystania wspólnego impulsu, aby uczynić jutro lepszym.

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są dla firmy Tenneco priorytetem, o czym można się przekonać, czytając Raport o zrównoważonym rozwoju firmy (CSR).

 

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, jak do nas trafić, prosimy o kontakt pod numerem 1-800-843-4169 wewn. 9985 (wyłącznie na terytorium USA) lub napisz do nas: careers@tenneco.com.

Dostępność AAP – prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail careers@tenneco.com.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz otrzymać odpowiednie warunki w ramach procesu rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem careers@tenneco.com.

Pracodawca zapewniający równe szanse. Podczas rekrutacji brani będą pod uwagę wszyscy wykwalifikowani kandydaci bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe lub chroniony status weterana. Ponadto kandydaci nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Należy uważać na podejrzane wiadomości tekstowe dotyczące rekrutacji i e-maile z fikcyjnymi adresami e-mail firmy Tenneco oraz potencjalnie fałszywe ogłoszenia o pracy na innych stronach internetowych. Zidentyfikowano oszustwa polegające na próbie wyłudzenia pieniędzy za złożenie podania o pracę i/lub gromadzenie poufnych informacji. Firma Tenneco nie pobiera opłat za podania o pracę. Jeśli ktoś podejrzewa, że oferta pracy w firmie Tenneco może być oszustwem, powinien sprawdzić ją, wyszukując ogłoszenie o pracę w zakładce „Kariera” (Careers), lub wysłać wiadomość e-mail, aby zgłosić ten incydent za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” (Contact) na stronie Tenneco.com. Dziękujemy.