Práce ve společnosti Tenneco

Jak přijímáme zaměstnance

Talenty hledáme s vášní. Snažíme se získat  uchazeče s co nejlepšími zkušenostmi. Když se přihlásíte, váš životopis individuálně posoudí člen týmu. Náš tým je připraven neprodleně jednat s kandidáty, kteří se na danou pozici nejlépe hodí. Nejprve se vám ozve některý člen oddělení získávání talentů, aby s vámi naplánoval telefonické ověření Vámi poskytnutých údajů, dalším krokem bude osobní pohovor přímo s vedoucím pro danou pozici. Jsme hrdí na to, že procesy probíhají rychle, a můžete si být jisti transparentností a rychlou komunikací.

 

Vybíráme ty nejlepší

Při hledání našich talentů si vybíráme ty, kteří mají schopnost učit se, silnou emoční inteligenci a touhu vítězit. Vynikáme díky různorodému zázemí, zkušenostem a nápadům, které si členové našich týmů po celém světě každý den přinášejí do práce.

 

 

 

 

Vytváříme správné pracovní prostředí

Věříme ve vytváření pozitivního pracovního prostředí, ve kterém se členům našeho týmu daří. Začíná a končí budováním a udržováním důvěry. Neustále pracujeme ve stavu vysoké výkonnosti – a základem je otevřená a upřímná oboustranná komunikace. Tak se ujistíme, že jsme sladěni a připraveni na vzájemnou spolupráci – jsme natolik dynamičtí, že nás nejde přehlédnout.

Věříme, že zodpovědným lidem se daří ve svobodě, a proto dáváme členům našeho týmu prostor, který potřebují k růstu a úspěchu. Ke každému jednotlivci se chováme stejně důstojně a s respektem bez ohledu na jeho úroveň a původ a ve všem, co děláme, dbáme na rozmanitost a začlenění. V neposlední řadě věříme, že špičkového výkonu nelze dosáhnout bez správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Věříme, že je třeba věnovat čas sobě a svým rodinám.

Stavíme a vyvíjíme

Dosažení plného potenciálu začíná převzetím odpovědnosti za svou kariéru a my poskytujeme našim lidem příležitosti, které jim pomáhají získat co nejvíce hodnot z jejich práce prostřednictvím bohatých zkušeností na pracovišti a formálních rozvojových programů. Stále hledáme ty, kteří mají potenciál vést nás do budoucnosti.

 

 

 

 

Oceňujeme a odměňujeme výkon

Výkonnost a výsledky jsou velmi důležité, a proto oceňujeme a odměňujeme lidi, kteří se řídí našimi hodnotami a jejichž přínos přináší výsledky – pro naše zákazníky i akcionáře.

 

 

 

 

 

Co nabízíme

Chceme, abyste se u nás cítili vítáni, plni výzev a inspirováni, a proto jsme pečlivě sestavili směsici benefitů, které mají podpořit vaše zdraví a pohodu, zajistit váš osobní a profesní růst a také začlenění do příjemného každodenního pracovního prostředí.

Nabízíme flexibilní a inkluzivní hybridní pracovní prostředí. V závislosti na vaší roli budete pracovat buď na pracovišti, nebo na dálku, případně v kombinaci obou.

Dbáme na bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců.  Dodržujeme nezbytná doporučení a další protokoly a zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí pro všechny.

ZAPOJTE SE DO NAŠÍ KOMUNITY TALENTŮ

Zůstaňte ve spojení a dostávejte upozornění na pracovní nabídky! Zadejte svůj e-mail, řekněte nám něco o sobě a my vás budeme informovat o nadcházejících akcích a příležitostech, které odpovídají vašim zájmům.

 

If you need assistance accessing our site, contact us at 1-800-843-4169 ext 9985 (k dispozici pouze v USA) or email careers@tenneco.com.

Dostupnost AAP – žádosti zasílejte na adresu careers@tenneco.com.

Pokud jste osoba se zdravotním postižením a chcete požádat o přiměřené úpravy v rámci výběrového řízení, kontaktujte nás prosím na careers@tenneco.com.

Zaměstnavatel vyznávající hodnoty rovných příležitostí. Všichni kvalifikovaní uchazeči budou při přijímání do zaměstnání posuzováni bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, národnost nebo status chráněného veterána a nebudou diskriminováni na základě zdravotního postižení.

Upozorňujeme na podezřelé náborové textové zprávy a e-maily s fiktivními e-mailovými adresami společnosti Tenneco a potenciálně podvodné nabídky práce na jiných webových stránkách. Objevily se podvody, které se pokoušejí získat peníze za žádosti o zaměstnání anebo shromažďují důvěrné informace. Společnost Tenneco nepožaduje peníze za žádosti o zaměstnání. Pokud se obáváte, že nabídka zaměstnání u společnosti Tenneco může být podvod, ověřte si tuto skutečnost vyhledáním pracovní nabídky na naší kariérní stránce nebo pošlete e-mail a nahlaste incident pomocí kontaktního formuláře v části „Kontakt“ (Contact) na stránkách Tenneco.com. Děkujeme Vám.